Dzieci podróżujące w wózkach wdychają toksyny

17 sierpień 2018
Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Specjaliści donoszą, iż dzieci przewożone w wózkach dziecięcych są narażone na wdychanie 60 proc. więcej zanieczyszczeń niż osoby dorosłe je prowadzące. Może to prowadzić do uszkodzeń ich płatów czołowych i wpływać negatywnie na zdolności poznawcze oraz rozwój mózgu.

W badaniu opublikowanym przez Globalne Centrum Badań Czystego Powietrza (GCARE) na University of Surrey w jednym z czołowych czasopism, Environment International , badacze przebadali ponad 160 źródeł naukowych, aby odnaleźć czynniki związane z narażeniem dzieci na zanieczyszczenia w wózkach i strategie łagodzenia.

Rozważali różne typy wózków w zależności od ich wysokości, szerokości i czy siedziało w nich jedno, czy dwoje dzieci, sprawdzając wpływ tych czynników na poziom narażenia na zanieczyszczenia. Okazało się, że dzieci w wózkach wdychają więcej smogu, kiedy podróżują na wysokości od 0,55 m do 0,85 m nad powierzchnią ziemi, rury wydechowe pojazdu zwykle znajdują się w odległości 1m od poziomu drogi.

Badacze prezentują szereg metod zaradczych, w tym "aktywne" rozwiązania, takie jak kontrolowanie emisji z pojazdów drogowych oraz działania "pasywne", takie jak przydrożne zabezpieczenia między źródłem, a emitorem. Naukowcy zasugerowali również rozwiązania technologiczne, które mogą pomóc stworzyć strefę czystego powietrza wokół obszaru oddechowego dziecka jako kolejny skuteczny środek. Zasugerowano również takie rozwiązanie jak wspólne korzystanie z samochodu, czy korzystanie z transportu publicznego w celu zmniejszenia natężenia ruchu, ulepszanie technologii i współpraca społeczności z przemysłem, które to mogą mieć istotny wpływ na poprawę jakości powietrza dla dzieci.

Zgodnie z danymi UNICEF-u 17 mln dzieci na świecie w wieku poniżej roku żyje w regionach, w których poziom skażenia powietrza przekracza zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W największym niebezpieczeństwie są dzieci z ubogich środowisk, z powodu gorszego odżywiania, braku dostępu do opieki medycznej i narażenia na działanie związane z paleniem tytoniu wokół nich.

Profesor Prashant Kumar , który jest przewodniczącym ds. Jakości powietrza i zdrowia oraz założycielem dyrektora Globalnego Centrum Badań Czystego Powietrza, powiedział: "Wiemy, że niemowlęta wdychają większe ilości cząsteczek unoszących się w powietrzu w stosunku do ich wielkości płuc i masy ciała w porównaniu do dorosłych ludzie. Udowodniliśmy (poprzez badania) że wysokość, na jakiej większość dzieci podróżuje w wózku, zwiększa prawdopodobieństwo negatywnych skutków zanieczyszczenia powietrza w porównaniu z osobą dorosłą. Kiedy weźmiesz pod uwagę, jak wrażliwe są one ze względu na tkanki, układ odpornościowy i rozwój mózgu na tym wczesnym etapie ich życia, jest bardzo niepokojące, że są narażone na te niebezpieczne poziomy zanieczyszczeń.”

"Nasze wcześniejsze badania motywowały nas do stworzenia projektu MAPE (Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza u małych dzieci), którego celem jest opracowanie ukierunkowanych strategii i rozwiązań łagodzących. Współpracujemy z partnerami przemysłowymi, aby opracować innowacyjne rozwiązania technologiczne i nadać temu aspektowi szczególną uwagę w naszych bieżących działaniach związanych z badaniami, w tym zaangażowaniu społeczności i interesariuszy, częścią naszego kolejnego projektu w toku, iSCAPE.

Problem narażenia dzieci na zanieczyszczenia powietrza nie jest nowy, możemy o nim przeczytać w Raporcie Greenpeace „POLSKIE PRZEDSZKOLA W SMOGU Analiza wpływu zanieczyszczenia powietrza w Polsce na zdrowie dzieci poniżej 5. roku życia”, grudzień 2017r. do pobrania w załączniku poniżej.
źródło:
https://www.surrey.ac.uk/news/babies-prams-can-be-exposed-60-percent-more-pollution-adults

Ekotropiciel

Redakcja Ekotropiciela – jesteśmy rodzicami, którzy mając pod swoimi skrzydłami dzieci starają się wychować je w poszanowaniu praw natury. Współpracujemy ze specjalistami różnych dziedzin i ów wiedzą dzielimy się z Wami, mając nadzieję, że rozjaśniamy arkana ekologicznej wiedzy.

Strona: ekotropiciel.pl/

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież